Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Kaiutinta ei näy SongPal-sovelluksen laitteen valintanäytössä.

 • Tarkista verkkoyhteys.
 • Ota älypuhelimen/iPhonen Wi-Fi-verkkoasetukset käyttöön.
 • Jos langattoman reitittimen Privacy Separator -toiminto tai verkon erotustoiminto on käytössä, reititin ei ehkä yhdistä kaiuttimeen. Poista tässä tapauksessa nämä toiminnot käytöstä reitittimessä. Katso lisätiedot asetuksesta reitittimesi käyttöohjeista.
 • Tarkista, että kaiutin ja älypuhelin/iPhone on yhdistetty langattoman reitittimen samaan SSID:hen.

  Esimerkki hyvästä verkkoyhteydestä

  (Kaiutin () ja älypuhelin/iPhone () on yhdistetty langattoman reitittimen () samaan SSID:hen, joten ne kuuluvat samaan verkkoon.)

  Tässä tilanteessa älypuhelin/iPhone pystyy tunnistamaan kaiuttimen käyttämällä SongPal-sovellusta.

  Esimerkki huonosta verkkoyhteydestä

   (Kaiutin () ja älypuhelin/iPhone () on yhdistetty langattomien reitittimien, kuten mobiilireitittimien jne. () eri SSID-tunnuksiin, joten ne kuuluvat eri verkkoihin.)

  Tässä tilanteessa älypuhelin/iPhone ei pysty tunnistamaan kaiutinta käyttämällä SongPal-sovellusta. SSID-yhdistetty kaiutin voidaan tunnistaa käyttämällä SongPal-sovellusta, jos kaiutin ja älypuhelin/iPhone on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä.

  : Internet

  : Modeemi

  : Reititin

  : Kaiutin

  : Älypuhelin/iPhone

  Jaa yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa, kun kaiutinta ja älypuhelinta/iPhonea on vaikea yhdistää suoraan yhteen reitittimeen (esimerkiksi käytettäessä SongPal-sovellusta älypuhelimessa/iPhonessa, joka on sijoitettu eri huoneeseen kuin kaiutin).

  Verkkoympäristöstä riippuen, jos asut esimerkiksi kerrostalossa, muut asukkaat voivat jakaa reitittimen. Lisätietoja verkkoympäristöstä saat ottamalla yhteyden verkostasi vastaavaan henkilöön. Voit tarkistaa sen langattoman reitittimen/tukiaseman SSID:n, johon kaiutin on yhdistetty. Kun kaiutin on yhdistetty langattomaan reitittimeen/tukiasemaan, suorita kohdan ”Yhteysmenetelmä 2: Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon LAN-kaapelilla liitetyllä tietokoneella” vaiheet 1 – 6, ja tarkista sitten langattoman reitittimen/tukiaseman SSID vaiheen 6 näytöltä.