Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 5: Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä iPhone/iPad/iPod touch-laitetta

Huomaa, että kaiutin on alustettava tehtaan oletusasetuksiin tätä yhteyttä varten. Kaikki BLUETOOTH-laitteiden rekisteröintitiedot (laiteparit) poistetaan.

Kaiutin voidaan yhdistää samaan Wi-Fi-verkkoon kuin iPhone/iPad/iPod touch, jos iPhone/iPad/iPod touch on iOS 8 tai uudempi. Kaiuttimen Wi-Fi-asetukset tehdään iPhone/iPad/iPod touch-laitteella.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
 • Aseta kaiutin lähelle langatonta reititintä ja iPhone/iPad/iPod touch-laitetta.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.
 • Varmista, että iPhone/iPad/iPod touch-laitteeseen on päivitetty iOS 8 tai uudempi.
 1. Yhdistä iPhone/iPad/iPod touch langattomaan reitittimeen.

  Yhdistä se 2,4 GHz:n (11b, 11g, 11n) tai 5 GHz:n (11a, 11n) kaistalle. Tämä kaiutin ei ole yhteensopiva standardin IEEE 802.11ac kanssa.

 2. Kun kaiuttimeen on kytketty virta, napauta ja pidä VOL (äänenvoimakkuus) – -painiketta ja (virta/valmiustila) -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan.

  Kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Kaiuttimen asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiksi, ja verkkoasetukset ja kaikki BLUETOOTH-laiteparitiedot (rekisteröintitiedot) poistetaan.

 3. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua. Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun LINK-ilmaisin vilkkuu hitaasti (kerran kolmessa sekunnissa).
  Tämän hitaan vilkkumisen alkaminen voi joskus kestää noin 4 – 5 minuuttia.

 4. Etsi kaiutin käyttämällä iPhone/iPad/iPod touch-laitetta.
  1. Valitse [Settings].
  2. Kosketa [SRS-X99] verkkoluettelosta.

 5. Tee Wi-Fi-verkkoasetukset iPhone/iPad/iPod touch-laitteessa.

  Noudata näytön ohjeita.

 6. Tarkista, että LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Kun kaiutin yhdistetään samaan Wi-Fi-verkkoon kuin iPhone/iPad/iPod touch, LINK-ilmaisin syttyy oranssina. LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

Huomautus

 • Tämä toimenpide on suoritettava loppuun 30 minuutin kuluessa. Jos sitä ei voida suorittaa loppuun 30 minuutin kuluessa, aloita uudelleen vaiheesta 2.
 • Wi-Fi-verkko ei ole suojattu, ennen kuin asetus on tehty loppuun. Wi-Fi-verkko on jälleen suojattu, kun Wi-Fi-suojausasetukset on tehty.
 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.