Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Virtailmaisin vilkkuu punaisena.

 • Kaiutin on suojaustilassa tai ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Tarkista seuraavat asiat:
  • UPDATE-painike jatkaa oranssina vilkkumista.

   Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Päivitä USB-muistitikun avulla.

   Ohjeet USB-muistitikulla päivittämiseksi on annettu kohdassa ”Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla (kun päivitys verkon kautta on epäonnistunut)”.

  • Mitään painiketta ei voi käyttää eikä kaiuttimen virta katkea, vaikka napautetaan (virta/valmiustila) -painiketta.

   Kaiutin voi olla suojaustilassa. Irrota kaiuttimen virtajohto ja irrota kaikki muut kaiuttimeen liitetyt laitteet. Kytke sen jälkeen virtajohto takaisin ja kytke virta kaiuttimeen. Jos (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu edelleen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai kaiuttimen ostopaikkaan.