Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla (kun päivitys verkon kautta on epäonnistunut)

Jos (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike oranssina, päivitys on epäonnistunut.

Tässä tilassa kaiutin ei reagoi toimintoihin eikä toimintoja voida käyttää (virta/valmiustila) -painiketta lukuun ottamatta. Tutki kaiuttimen tila noudattamalla alla olevia vaiheita, ja suorita sitten päivitys loppuun sopivalla menetelmällä.

 1. Katkaise virta kaiuttimesta napauttamalla (virta/valmiustila) -painiketta ja napauta sitten painiketta uudelleen virran kytkemiseksi takaisin päälle.
 2. Odota noin kolme minuuttia (tai kunnes verkkoyhteys on muodostettu), ja tarkista sitten UPDATE-painikkeen ja (virta/valmiustila) -ilmaisimen tila.
  • Kun UPDATE-painike syttyy oranssina: Päivitys ei ole valmis, vaikka kaiutinta voidaan käyttää normaalisti. Katkaise uudelleen virta kaiuttimesta, ja noudata sitten seuraavan linkin ohjeita ohjelmistopäivityksen suorittamiseksi loppuun USB-muistitikulla.

   Päivitysmenetelmä 3: Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla

  • Kun UPDATE-painike vilkkuu oranssina ja (virta/valmiustila) -ilmaisin punaisena (sama kuin aiempi tilanne ennen kaiuttimen virran kytkemistä takaisin päälle): Päivitys on epäonnistunut eikä kaiutinta voida käyttää. Siirry seuraavaan vaiheeseen päivityksen suorittamiseksi USB-muistitikulla.

   Päivitysmenetelmä poikkeaa ”Päivitysmenetelmästä 3” ja seuraavat vaiheet vaaditaan. Tässä tapauksessa päivitystä ei voi suorittaa verkon kautta.

 3. Jos UPDATE-painike vilkkuu oranssina ja (virta/valmiustila) -ilmaisin punaisena, päivitä noudattamalla seuraavia vaiheita.
  1. Lataa päivitystiedosto alla olevalta verkkosivustolta ja tallenna se sitten USB-muistitikulle.

   Euroopassa olevat asiakkaat:

   http://www.sony.eu/support

   Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

   http://esupport.sony.com/US

   Kanadassa olevat asiakkaat:

   http://esupport.sony.com/CA/

   Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

   http://www.sony-asia.com/section/support

  2. Katkaise jälleen virta kaiuttimesta.

   Kun virta on katkaistu kaiuttimesta, suorita seuraavat vaiheet, kunnes virta kytketään takaisin päälle kolmen minuutin kuluessa.

  3. Liitä USB-muistitikku kaiuttimen takana olevaan USB A -liitäntään ( A).
  4. Kytke virta kaiuttimeen.

   UPDATE-painike vilkkuu ja päivitys käynnistyy automaattisesti.

   UPDATE-painike sammuu ja kaiutin vaihtaa valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan automaattisesti, kun päivitys on valmis.

   Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, UPDATE-painike vilkkuu kolme kertaa.

Vihje

 • UPDATE-painikkeen välkähdysten määrä muuttuu päivityksen etenemisen mukaan. UPDATE-painike vilkkuu ensin neljä kertaa, vähenee sitten yhdellä välkähdyksellä ja sammuu kokonaan, kun päivitys on valmis. Älä katkaise virtaa kaiuttimesta päivityksen aikana.

Huomautus

 • Kun päivitys suoritetaan USB-muistitikulla, päivitystä ei voi pysäyttää. Jos USB-muistitikku poistetaan tai kaiutin irrotetaan pistorasiasta päivityksen aikana, kaiuttimeen tulee toimintahäiriö.
 • Päivitys kestää yleensä 3 - 10 minuuttia.
 • Älä käytä kaiutinta tai kaukosäädintä päivityksen aikana. Pidä myös kaiutin yhdistettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.