ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานลำโพง เลือกหัวข้อในหน้าต่างนำทาง

คู่มือช่วยเหลือนี้มีแบบเป็นไฟล์ PDF ด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่