Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.