Följande förklarar hur denna högtalaren används.

Innehållet som vi refererar till i bruksanvisningen beskrivs mer detaljerat genom följande länkar.