Poniższe punkty objaśniają, jak używać nadajnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.