Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Afspille musik

Afspil musik, der er overført fra din computer til enheden.

Illustrationerne viser enheden, når du har den på, dvs. med højre høretelefon i højre side og venstre højretelefon i venstre side. Når du ikke har høretelefonerne på, kan der være byttet om på højre og venstre.

  1. Tryk på knappen () på venstre side () af høretelefonerne.

    Tryk igen på knappen () for at sætte en afspilning på pause.

Tip!

  • Når der afspilles musiknumre, der er gemt på enheden (Device Mode), afspilles de i vilkårlig rækkefølge. Når der afspilles i vilkårlig rækkefølge, afspiller enheden vilkårlige musiknumrene i vilkårlig rækkefølge.
  • Når du skifter til normal afspilning i Device Mode, afspilles musiknumrene i mappenavnenes rækkefølge (og filnavnene i mapperne). Du kan finde flere oplysninger om skift mellem normal afspilning og vilkårlig afspilning i afsnittet "Skifte mellem vilkårlig og normal afspilning (kun Device Mode)".
  • Når du afspiller musik i Device Mode, fortsætter afspilningen automatisk med det første musiknummer efter afspilning af det sidste musiknummer.
  • Hvis du vil afspille musik på din smartphone, skal du oprette Bluetooth-forbindelse til din smartphone og indstille enheden til Streaming Mode. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Skifte mellem lyd på enheden og en smartphone".

Bemærk!

  • Hvis enheden er sat på pause, og der ikke udføres handlinger i en længere periode, slukkes LED'en () på højre side () af høretelefonerne, og enheden slukkes automatisk. I dette tilfælde skal du trykke på knappen () på højre side () af høretelefonerne og holde den nede i ca. 3 sekunder for at tænde enheden igen – tryk derefter på knappen () for at afspille musik.
  • Musiknumrene afspilles muligvis i en anden rækkefølge end rækkefølgen på computeren, afhængigt af, hvordan du har overført musiknumrene til enheden.