Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Skifte mellem vilkårlig og normal afspilning (kun Device Mode)

Når du afspiller musik i Device Mode, kan du skifte mellem at få afspillet vilkårlige musiknumre i vilkårlig rækkefølge eller afspille musiknumre i mappenavnenes rækkefølge (sorteret efter filnavn i hver mappe) (normal afspilning). Afspilning i vilkårlig rækkefølge er valgt som standard.

  1. Tænd enheden, og kontroller, at der er valgt Device Mode – kontroller også, at der ikke afspilles musik, og at du ikke har aktiveret en træningsplan.
  2. Tryk på knappen () på højre side () af høretelefonerne, mens du trykker på knappen () på venstre side () af høretelefonene.

    Hver gang du trykker på knapperne, skifter enheden mellem vilkårlig og normal afspilning.

Tip!

  • Når du afspiller musik i Device Mode – uanset, om der er tale om vilkårlig eller normal afspilning – fortsætter afspilningen automatisk med det første musiknummer efter afspilning af det sidste musiknummer.