Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Formatere hukommelsen

Formater enhedens hukommelse.

 1. Tænd enheden, og kontroller, at der ikke afspilles musik, at du ikke har aktiveret en træningsplan, og at du har deaktiveret Bluetooth.
 2. Tryk på knappen () på venstre side () af høretelefonerne, og hold den nede i ca. 15 sekunder, indtil LED'en () på højre side () af høretelefonerne blinker hurtigt orange – slip derefter knappen.

  LED'en () lyser derefter konstant rødt.

 3. Tryk på knappen til forrige/næste musiknummer () på venstre side () af høretelefonerne inden for 30 sekunder efter, at LED'en () er skiftet til rødt.
 4. Tryk på knappen (), mens LED'en () lyser grønt.

  LED'en () blinker hurtigt grønt under formatering. LED'en () slukkes, når formateringen er fuldført.

Tip!

 • En formatering af hukommelsen sletter ikke indstillinger eller oplysninger om parrede smartphones.

Bemærk!

 • Vær opmærksom på, at du ikke må formatere enhedens hukommelse med en computer. Hvis du formaterer hukommelsen med en computer, skal du formatere den igen på enheden.
 • En formatering af enhedens hukommelse sletter alle data, herunder musik, der er overført til enheden, standardinstallerede eksempelmusiknumre, den medfølgende softwareinstallationsprogram, de gemte træningsplaner, din Hjælpevejledning osv. Sørg for at gemme vigtige musiknumre og data på computeren, før der formateres.