Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Kontrollere enhedens status med LED'en POWER/OPERATION

LED'en POWER/OPERATION () på højre side () af høretelefonerne angiver batteriets eller indstillingernes status ved at skifte farve eller blinkemønster.

Når enheden tændes

Starter op

(lyser grønt, blinker orange, og lyser derefter grønt konstant)

Enheden er klar til brug, når LED'en skifter til grønt efter at have blinket orange.


Der er opstået en fejl

(lyser rødt i 10 sekunder)

Sluk og tænd derefter igen.

Når musik eller start af træningsplan afspilles/sættes på pause

Batteriet er ladet tilstrækkeligt op

(lyser eller blinker grønt)


Der er næsten ikke mere batteri tilbage

og (blinker skiftevis grønt og orange)


Der er ikke mere batteri tilbage

og (blinker skiftevis orange og rødt)

Enheden kan ikke betjenes, hvis der høres et bip.


Musikken afspilles ikke på grund af en fejl

(blinker rødt to gange)

Når der er oprettet forbindelse til en computer

Batteriet lades op

(lyser orange)


Batteriet er ladet helt op

(lyser ikke)


Adgang til enheden via USB, f.eks. når der overføres data

(blinker orange hurtigt)


Du prøver at lade batteriet op i en omgivende temperatur uden for området 5 °C til 35 °C

(blinker rødt to gange)