Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Kontrollere Bluetooth-statussen med Bluetooth-LED'en

Bluetooth-LED'en () på højre side () af høretelefonerne angiver Bluetooth-forbindelsens status med farveskift og blinkemønster.

Bluetooth er aktiveret

(blinker blåt to gange)

Igangværende parring

og (skifter mellem hurtige, blå og røde blink)

Oprette forbindelse til en parret smartphone

(blinker blåt hvert sekund)

Hvis enheden blev parret med en smartphone, da du aktiverede Bluetooth, opretter enheden automatisk forbindelse til den sidst brugte smartphone.

Bluetooth-forbindelse i brug (der blev oprettet forbindelse)

(blinker blåt én gang, to eller tre gange hvert 5. sekund)

Antallet af blink varierer, afhængigt af den tilsluttede Bluetooth-enhed, status på afspilning eller opkald osv.

Bluetooth er deaktiveret

(lyser blåt i 2 sekunder og slukkes derefter)