Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Slette musik med Content Transfer for Mac

Brug Content Transfer for Mac til at slette musik, der er gemt på enheden.

  1. Opret en USB-forbindelse mellem enheden og din Mac-computer.
  2. Åbn Content Transfer for Mac på din computer.
  3. Klik på nederst til højre på skærmen.
  4. Klik på symbolet for mappen "Music".

    Mappens indhold vises.

  5. Vælg de musiknumre eller mapper, der skal slettes.
  6. Klik på "Delete".

    De valgte musiknumre og mapper slettes.