Smart sportsutstyrSSE-BTR1

Bruk denne håndboken når det oppstår problemer, eller når du skal finne ut hvordan du bruker Smart B-Trainer™.