Отпечатване

Преместване на приложения на USB памет

Можете да преместите изтеглените приложения в USB памет, за да увеличите наличното място в телевизора.

Забележка

 • Когато форматирате USB паметта, всички данни, записани в нея, ще бъдат изтрити. Архивирайте важните данни преди форматиране.
 • Извършването на тази процедура форматира USB паметта с цел тя се използва само с телевизора. Затова може да не сте в състояние да използвате USB паметта с компютър и т.н.
 • Някои приложения не могат да се преместят на USB памет.
 1. Свържете USB паметта към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Хранилище и нулиране] — желаната USB памет.
 3. Форматирайте я като вътрешно устройство за съхранение.
 4. След като форматирането завърши, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Приложения].
 5. Изберете приложението, което желаете да преместите в USB паметта.
 6. Изберете USB паметта от използваното запаметяване. Приложението се премества в USB паметта.

Съвет

 • Повторете стъпки 4 до 6, за да преместите други приложения на USB паметта.

За да отстраните USB паметта

 1. Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Хранилище и нулиране] — желаната USB памет и след това изберете опцията за отстраняването й.

Забележка

 • USB паметта се използва само за съхраняване на приложения. За да използвате USB паметта за други цели, трябва да я форматирате отново.
 • Ако изтриете приложение от USB паметта с помощта на компютър, няма да можете да го стартирате от телевизора.
 • Ако отстраните USB паметта от телевизора, няма да можете да използвате приложенията, които са били преместени на нея.
 • Не можете да определяте USB паметта като място за инсталиране на приложение. Най-напред инсталирайте приложението на телевизора, както обичайно, и след това го преместете в USB паметта.