Отпечатване

Използване на безопасни приложения и услуги за поточно видео (Сигурност и ограничения)

Можете да осигурите безопасното използване на телевизора, като зададете ограничения за инсталиране на приложения, изтеглени от неизвестни източници, или възрастови ограничения за програми и видео.

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — след това опции като [Сигурност и ограничения] или [Родителски контрол (Излъчване)].

Забележка

  • Ако промените настройките на [Сигурност и ограничения], устройството ви и личните ви данни са по-уязвими на атака от неизвестни приложения от източници, различни от Play Store. Вие се съгласявате, че поемате пълната отговорност за всяка щета на вашето устройство или загуба на данни, която може да произтече от използването на тези приложения.

Съвет

  • В зависимост от приложението може да съществуват други отделни ограничения. За подробна информация вижте помощното ръководство на приложението.