Отпечатване

Показване на изображението на малък екран

Можете да изведете картината, която гледате (телевизионни програми или съдържание от устройства, свързани с HDMI), като малък екран в ъгъла.

image

Забележка

 • Не можете да използвате [Картина в картина] на телевизори, името на модела на които завършва с буквата “C”.

Показване на картината като малък екран

 1. Натиснете бутона ACTION MENU, докато гледате телевизионна програма или съдържание от HDMI устройство, и след това изберете [Картина в картина].
  Текущата картина се показва като малък екран в ъгъла.

Забележка

 • Малкият екран се показва над последното използвано приложение. Приложението, което се показва обаче, може да е различно в зависимост от определени условия.
 • При гледане с показан малък екран някои операции, като смяна на канала, са деактивирани.
 • Не могат да се показват едновременно телевизионна програма, външен вход като HDMI устройство, приложения, които възпроизвеждат филми, или някои приложения, които възпроизвеждат изображения или музика.
 • Позицията на малкия екран се регулира автоматично. Не можете да я задавате ръчно.

Затваряне на малкия екран или връщане към пълния екран

 1. Натиснете и задръжте бутона HOME, за да се покаже списък с използваните наскоро приложения.
 2. Затворете малкия екран, като изберете желания бутон под него, или го върнете към пълен екран (A).
  Изображението по-долу е визуално представяне и може да се различава от действителния екран.

image

Под малкия екран се показва списък с използваните наскоро приложения (B).

Забележка

 • Ако превключите към приложение, което възпроизвежда филми, изображения или музика, от списъка с използваните наскоро приложения, малкият екран се затваря (телевизионната програма или възпроизвеждането от HDMI устройството се затваря). За да се върнете към телевизионната програма или HDMI устройството, натиснете бутона TV или превключете входа.