Отпечатване

Използване на бутона DISCOVER

Можете да използвате бутона DISCOVER, за да търсите съдържание (например ТВ програми, интернет съдържание). Съдържанието, което се показва на екрана при натискане на бутона DISCOVER, се различава в зависимост от вашия модел/регион/държава.


  1. Натиснете бутона DISCOVER.
  2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
  3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
  4. Натиснете бутона , за да стартирате избрания елемент.

За да промените настройките на тази функция

  1. Натиснете бутона DISCOVER.
  2. Преместете фокуса надолу до категорията [Настройки].
  3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Налични опции

[Показване/скриване на категории]
Изберете категории на съдържанието, които да се показват в DISCOVER. Не можете да скриете [Настройки].
Можете да скриете [Избрани] в зависимост от модела на вашия телевизор.
[Пренареждане на категориите]
Изберете категория на съдържание, за да преподредите.
[Добавяне на канали към "Предпочитани"]
Добавете вашите предпочитани канали към DISCOVER.
[Добавяне на категории за жанрове]
Добавете жанрове, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Добавяне на категории за ключови думи]
Добавете ключови думи, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Размер]
Изберете размера на екрана на менюто.
[Подреждане на ТВ програми]
Изберете типа на сортиране на телевизионните програми.

Забележка

  • Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава.