Отпечатване

Използване на Аction меню

Като натиснете бутона ACTION MENU, се появява меню и предоставя бърз достъп до функциите, налични за текущо показвания екран, например регулиране на картината, на звука, на силата на звука на свързаното устройство (например слушалки) и настройките на дисплея и звука. Елементите в менюто са различни в зависимост от избрания екран.


  1. Натиснете бутона ACTION MENU.
  2. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желаната категория.
  3. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желания елемент.
  4. Натиснете бутона , за да стартирате избрания елемент.