Отпечатване

Регистриране на USB HDD устройство (само за моделите, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания. Ако вашият телевизор има два или повече USB порта, свържете USB HDD устройство към порта, обозначен с “HDD REC”.

Забележка

  • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
  1. USB HDD устройство
  2. USB кабел (не се доставя)
  1. Свържете USB HDD устройство към USB порта на вашия телевизор, обозначен с “HDD REC”.
  2. Включете USB HDD устройството.
  3. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].
  4. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.