Отпечатване

Гледане/изтриване на записано съдържание (само за моделите, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

Забележка

  • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.

Гледане на записано съдържание

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия] — съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия].
  2. Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Изтрий] — съдържанието, което ще се изтрива [Изтрий].