Отпечатване

Свързване на IR Blaster (само за IR Blaster - съвместими модели)

Моделите, съвместими с IR Blaster, имат опция [Настройка на IR Blaster] в [Настройки] — [Външни входове].

IR Blaster ви позволява да управлявате сателитен декодер или AV приемник, които са свързани към телевизора, с дистанционното управление на телевизора.

(Модели, съвместими с IR Blaster, може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава.)

За IR Blaster* от USB тип

 1. Сателитен декодер или AV приемник
 2. Кабел за IR Blaster

За IR Blaster* от тип с щепсел

 1. Сателитен декодер или AV приемник
 2. Кабел за IR Blaster
 3. IR Blaster жак (гнездо)

* Формата на доставяния IR Blaster може да се различава в зависимост от вашия модел.

За настройка на IR Blaster

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster].
 2. Изберете желаното устройство от списъка, след това следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

 • IR Blaster може да управлява AV приемник. За настройване на AV приемник натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster] — [Управление на AV приемник].
 • Ако AV приемникът е BRAVIA Sync съвместимо устройство, IR Blaster не е нужен.

Забележка

 • Възможно е някои външни устройства да не реагират на някои елементи в менюто Аction меню.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде предадено. Вместо това натиснете бутона няколко пъти.
 • Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
 • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.