Отпечатване

Използване на Wi-Fi за свързване на телевизора във вашата мрежа

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до Интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.

 1. Компютър
 2. Безжичен рутер (точка за достъп)
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Настройте безжичния рутер (или точка за достъп).
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно].
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да изключите вградената безжична LAN връзка

За да дезактивирате [Вградена Wi‑Fi], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Вградена Wi‑Fi].

Съвет

 • За плавно поточно видео:
  • Променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) към високоскоростен мрежов стандарт като 802.11n, ако е възможно.
   За подробности как да промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  • Ако горната процедура не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка за достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.
 • За да използвате WEP защита с безжичен рутер (или точка за достъп), изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно] — [Wi‑Fi] — [Избор на мрежа от списък].

Забележка

 • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 • Ако изберете опцията [Покажи паролата] на екрана за въвеждане на парола, показаната парола може да се види от други хора.