Отпечатване

Свързване към мрежа с LAN кабел

Свързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа. Свържете LAN кабел към вашия телевизор.

  1. LAN кабел
  2. Компютър
  3. Модем с функции на рутер
  4. Интернет
  1. Настройте LAN рутера.
    За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно].
  3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

  • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).