Отпечатване

Желаете да изведете звук и от слушалките и от високоговорителите на телевизора.

  • Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Звук] — [Връзка между говорител и слушалки] — [Изкл.].

Не могат да се използват Bluetooth аудио устройства, например Bluetooth слушалки.