Отпечатване

Телевизорът не може да влезе в Интернет, когато е зададен IPv6.

  • IPv6 може да не се поддържа; в такъв случай изключете IPv6.
    • Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Настройка на IPv6] — [Не].