Отпечатване

Можете да се свържете към Интернет, но не и към Google услугите.

  • Настройките на датата и часа на този телевизор може да не са правилни. В зависимост от приложения като Google Play или YouTube е възможно да не можете да се свържете към Google услуги, ако времето е неточно.
    Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дата и час] — [Автоматични дата и час] — [Използване на часа на мрежата] за автоматична настройка на часа през мрежата.