Отпечатване

Името на мрежата (SSID) на безжичния рутер (точка за достъп), към който желаете да свържете, не се извежда.

  • Нулирайте безжичния рутер.
  • Изберете [[Ръчно въвеждане]], за да въведете име на мрежа (SSID).