Отпечатване

Дистанционното управление не работи.

 • Натиснете бутон на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление или не.
 • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
 • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
  • Плъзгащо се
  • Освобождаващо се с натискане
 • Възможно е да има лош контакт между батериите и дистанционното управление. Извадете батериите и ги поставете обратно.
 • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
 • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
 • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
 • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
 • Когато гласът ви не се разпознава, активирайте бутона на дистанционното управление с бутона или регистрирайте дистанционното управление с бутона към телевизора. За да потвърдите тези настройки, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно]/[Гласово дистанционно управление]. Настройките, които се показват, зависят от вашия модел. Бутонът може да не е достъпен в зависимост от доставеното дистанционно управление.