Отпечатване

Не можете да включите активните 3D очила. (Само за 3D модели)

  • Подменете батерията. (Отнася се само за TDG-BT400A/BT500A.)
    1. Натиснете бутона за отключване с върха на химикалка или друго и извадете отделението за батерията.
    2. Подменете батерията с нова. След това се уверете, че сте поставили кутийката за батерии, докато се заключи на място.
      1. CR2025 Страна (-)