Отпечатване

Не можете да използвате USB HDD устройство. (Само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

 • Проверете дали USB HDD устройството е:
  • свързано правилно.
  • включено.
  • регистрирано към телевизора.
 • Свързване на USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа.
 • Изпълнете [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговаря на изискванията.
  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройка на устройство за запис] — [Проверка на работата на HDD].