Отпечатване

Записът не може да бъде направен/Неуспешен запис. (Само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия] — [Списък с грешки при запис].
 • Проверете свободното пространство в HDD. Ако е останало много малко свободно пространство, изтрийте ненужно съдържание.
 • Следните програми не могат да бъдат записвани.
  • Програми, защитени срещу копиране
  • Аналогови програми
  • Програми от външни входове (включително програми от свързан сателитен декодер)
  • Поточно видео
 • Не е възможно записване чрез таймер за запис, ако часът на предаването в програмата се промени.