Отпечатване

USB HDD устройството работи, въпреки че не е включено. (Само за модели, записващи на USB HDD)

  • Свързаният USB HDD може да се завърти или светодиодният индикатор на устройството може да светне по време на получаване на EPG данни от телевизора по време на режим на готовност.