Отпечатване

Светлинният LED индикатор или долната част на екрана понякога светят.

Светлинният LED индикатор или долната част на екрана понякога светят по различно време, например при актуализации на софтуера или при запис от телевизора.

Вижте Идентифициране на състоянието на телевизора чрез светлинна индикация за подробности.