Отпечатване

Клавиатура

Не можете да управлявате текущия екран след показване на клавиатурата на екрана.

  • За да се върнете към управление на екран зад клавиатурата на екрана, натиснете бутона BACK на дистанционното управление.