Imprimir

Usar el Menú d'accions

En prémer el botó ACTION MENU, apareix un menú que permet accedir ràpidament a les funcions disponibles per a la pantalla mostrada en aquell moment, com ara els ajustaments de la imatge, els ajustaments del so, l’ajustament del volum del dispositiu connectat (com ara els auriculars) o la configuració de la pantalla o de l’àudio. Els elements del menú poden variar en funció de la pantalla seleccionada.


  1. Premeu el botó ACTION MENU.
  2. Moveu el focus cap a l’esquerra o cap a la dreta per seleccionar la categoria que vulgueu.
  3. Moveu el focus cap amunt o cap avall per seleccionar l’opció que vulgueu.
  4. Premeu el botó per executar l’opció seleccionada.