Imprimir

Usar la Guia d'ajuda

Aquesta Guia d’ajuda explica com usar aquest televisor. A més, també podeu consultar la Setup Guide per a descripcions sobre la instal·lació del televisor, i la Reference Guide per a les descripcions de les peces i especificacions d'aquest televisor.

En aquesta Guia d'ajuda podeu llegir la informació desitjada en ordre o bé buscar-la directament. Per buscar, seleccioneu a la part superior de la pantalla.

Versions de la Guia d’ajuda

Hi ha dues versions de la Guia d'ajuda per al vostre televisor: la Guia d'ajuda integrada i la Guia d'ajuda online. Per veure la Guia d’ajuda online, el televisor ha d’estar connectat a Internet. Per canviar entre les versions Integrada i Online, utilitzeu el commutador (A) a la part superior de la pantalla. Podeu comprovar quina Guia d’ajuda es visualitza actualment observant el títol a la part superior de la pantalla.

  1. Connecteu el televisor a Internet.
  2. Seleccioneu (A) per canviar la versió de la Guia d’ajuda.

Nota

  • Per usar les característiques més recents descrites a la Guia d’ajuda, és possible que hàgiu d’actualitzar el programari del televisor. Per a més detalls sobre les actualitzacions de programari, consulteu la pàgina Actualitzacions del programari.
  • Les imatges i les il·lustracions utilitzades a la Guia d’ajuda poden ser diferents en funció del model de televisor que tingueu.
  • El disseny i les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.

Suggeriment

  • Per saber si el vostre televisor compta amb alguna de les funcions descrites a la Guia d’ajuda, consulteu el manual en paper o el catàleg d'un producte Sony.
  • Aquesta Guia d'ajuda està redactada per a totes les regions/països. Algunes de les descripcions contingudes en aquesta Guia d'ajuda no s'apliquen a certes regions i països.