Tisk

Přesun aplikací na paměťové zařízení USB

Stažené aplikace můžete přesunout na paměťové zařízení USB, čímž uvolníte paměť televizoru.

Poznámka

 • Při formátování paměťového zařízení USB dojde k vymazání všech dat, která jsou v něm uložena. Důležitá data před formátováním zálohujte.
 • Provedením tohoto postupu zformátujete paměťové zařízení USB pro výhradní použití televizorem. Z toho důvodu nemusí být možné toto paměťové zařízení USB dále používat například v počítači.
 • Některé aplikace nelze přesunout na paměťové zařízení USB.
 1. Připojte paměťové zařízení USB k televizoru.
 2. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Úložiště a resetování] – požadované paměťové zařízení USB.
 3. Naformátujte je jako zařízení vnitřního úložiště.
 4. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Aplikace].
 5. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout na paměťové zařízení USB.
 6. Vyberte jako použité úložiště paměťové zařízení USB. Aplikace bude přesunuta na paměťové zařízení USB.

Rada

 • Opakováním kroků 4 až 6 můžete na paměťové zařízení USB přesunout další aplikace.

Odebrání paměťového zařízení USB

 1. Stiskněte tlačítko HOME, vyberte položky [Nastavení] — [Úložiště a resetování] – požadované paměťové zařízení USB a poté vyberte možnost odebrání.

Poznámka

 • Paměťové zařízení USB slouží pouze k ukládání aplikací. Pokud chcete zařízení používat k jiným účelům, musíte je znovu naformátovat.
 • Pokud aplikaci uloženou v paměťovém zařízení USB odstraníte prostřednictvím počítače, nebudete ji moci v televizoru spustit.
 • Pokud paměťové zařízení USB odeberete z televizoru, nebudete moci používat aplikace, které na něj byly přesunuty.
 • Paměťové zařízení USB nelze použít jako místo k instalaci aplikace. Nejprve aplikaci do televizoru instalujte běžným způsobem a až poté ji přesuňte na paměťové zařízení USB.