Tisk

Zobrazení obrazu na malé obrazovce

Obraz, který sledujete (televizní programy nebo obsah ze zařízení s připojením HDMI), si můžete zobrazit jako malou obrazovku v rohu.

image

Poznámka

 • V televizorech s písmenem C na konci modelového názvu nelze použít funkci [Obraz v obraze].

Zobrazení obrazu jako malé obrazovky

 1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU během sledování televizního programu nebo obsahu ze zařízení HDMI a poté vyberte možnost [Obraz v obraze].
  Stávající obraz se zobrazí jako malá obrazovka v rohu.

Poznámka

 • Malá obrazovka se zobrazí přes naposledy použitou aplikaci. Zobrazená aplikace se však může v závislosti na určitých podmínkách lišit.
 • Operace, jako je změna kanálu, jsou při sledování s malou obrazovkou vypnuty.
 • Televizní program, externí vstup, např. zařízení HDMI, aplikace přehrávající filmy či některé aplikace, které přehrávají obraz nebo zvuk, nelze zobrazit současně.
 • Umístění malé obrazovky je upraveno automaticky. Nelze je nastavit ručně.

Zavření malé obrazovky nebo návrat k zobrazení přes celou obrazovku

 1. Stisknutím a přidržením tlačítka HOME zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
 2. Malou obrazovku zavřete zvolením požadovaného tlačítka pod malou obrazovkou, případně si ji můžete opět zobrazit přes celou obrazovku (A).
  Níže uvedený snímek je ilustrační a od skutečné obrazovky se může lišit.

image

Seznam naposledy použitých aplikací (B) se zobrazí pod malou obrazovkou.

Poznámka

 • Pokud přepnete na aplikaci, která přehrává filmy, obraz nebo hudbu, ze seznamu naposledy použitých aplikací, malá obrazovka se zavře (dojde k ukončení televizního programu nebo přehrávání ze zařízení HDMI). Jestliže se k televiznímu programu nebo zařízení HDMI chcete vrátit, stiskněte tlačítko TV nebo přepněte vstupní zařízení.