Tisk

Použití dálkového ovládání

Mnohé funkce televizoru můžete ovládat pomocí tlačítek  /  /  / .

Popisy tlačítek na dálkovém ovládání uvádí Referenční příručka.

  1. Pomocí tlačítek , , „aktivujte“ požadovanou položku.
  2. Stisknutím středu tlačítka vyberte aktuálně označenou položku.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko BACK.

Použití funkce Hlasové vyhledávání (pouze modely s podporou funkce Hlasové vyhledávání)

U modelů s podporou funkce Hlasové vyhledávání je dálkové ovládání vybaveno vestavěným mikrofonem. Hovořením do mikrofonu můžete vyhledávat obsah na internetu.

  1. Stiskněte tlačítko .
    Rozsvítí se kontrolka na dálkovém ovládání.
  2. Promluvte do vestavěného mikrofonu.
    V závislosti na modelu se mohou zobrazit příklady řeči.

Pokud váš hlas není rozpoznán

Není-li váš hlas rozpoznán, ujistěte se, že jste na dálkovém ovládání aktivovali tlačítko pomocí tlačítka , nebo že jste stisknutím tlačítka propojili dálkové ovládání s televizorem.
Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka HOME a výběrem položek [Nastavení] — [Nastavení dálkového ovládání Touchpad]/[Hlasové dálkové ovládání].
Zobrazené nastavení se liší na základě modelu.

Poznámka

  • K využití funkce Hlasové vyhledávání je nutné připojení k internetu.
  • Typ dálkového ovládání dodaného s televizorem a dostupnost dálkového ovládání s integrovaným mikrofonem se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi. Pro některé modely/oblasti/země je k dispozici volitelné dálkové ovládání.