Tisk

Nabídka Home

Nabídka Home nabízí funkci vyhledávání obsahu, doporučení obsahu a přístup k aplikacím a nastavením. Dostupné položky se liší v závislosti na oblasti/zemi a aktuální obrazovce.

Vyhledávání

Zadáním klíčového slova pomocí klávesnice na obrazovce nebo hlasovým příkazem můžete vyhledávat různý obsah. Dostupnost dálkového ovládání s integrovaným mikrofonem se liší v závislosti na modelu/oblasti/zemi.

  1. Stiskněte tlačítko HOME.
  2. Vyberte ikonu mikrofonu v horní části obrazovky.
  3. Zadejte klíčové slovo promluvením do mikrofonu na dálkovém ovládání nebo stisknutím tlačítka a použitím klávesnice na obrazovce.

Procházení obsahu, aplikací a dalších položek

  1. Stiskněte tlačítko HOME.
  2. Zvolte požadovanou položku z požadované kategorie.

Seznam kategorií

Doporučení
V této kategorii se nachází obsah založený na vaší historii.
[Vybrané Aplikace], [Aplikace] a [Hry]
Tyto kategorie zajišťují přístup k aplikacím (například Video, Album, HudbaZrcadlení obrazovky) a hrám.
[Vstupy]
Můžete zvolit vstupní zdroj ze seznamu připojených zařízení a konektorů (zdířek), jako je HDMI.
[Nastavení]
Tato kategorie obsahuje možnosti [Nastavení], [Nastavení sítí], [Časovače] a [Nápověda].

Rada

  • Když připojíte televizor k internetu, získáte přístup k různým síťovým službám a funkcím.