Tisk

Použití tlačítka DISCOVER

Pomocí tlačítka DISCOVER můžete vyhledávat obsah (například televizní programy a internetový obsah). Obsah zobrazený po stisknutí tlačítka DISCOVER se bude lišit v závislosti na modelu/oblasti/zemi.


  1. Stiskněte tlačítko DISCOVER.
  2. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou kategorii.
  3. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou položku.
  4. Stisknutím tlačítka spustíte vybranou položku.

Změna nastavení této funkce

  1. Stiskněte tlačítko DISCOVER.
  2. Přesuňte aktivní prvek dolů na kategorii [Nastavení].
  3. Zvolte požadovanou položku a změňte nastavení.

Dostupné možnosti

[Zobrazit/skrýt kategorie]
Vyberte kategorie obsahu, které chcete zobrazit v sekci DISCOVER. Položku [Nastavení] nelze skrýt.
Položku [Nejoblíbenější výběr] můžete skrýt, dle modelu vašeho TV.
[Znovu seřadit kategorie]
Vyberte kategorii obsahu k přemístění.
[Přidat kanály do oblíbených]
Přidejte do sekce DISCOVER své oblíbené kanály.
[Přidat kategorie žánrů]
Přidáním žánrů vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Přidat kategorie klíčových slov]
Přidáním klíčových slov vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Velikost zobrazení]
Vyberte velikost zobrazení nabídky.
[Třídit TV programy]
Vyberte typ řazení televizních programů.

Poznámka

  • V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici.