Tisk

Použití nabídky Nabídka akcí

Stisknutím tlačítka ACTION MENU zobrazíte nabídku poskytující rychlý přístup k funkcím, které jsou dostupné pro právě zobrazenou obrazovku, jako je úprava obrazu, úprava zvuku, úprava hlasitosti pro připojené zařízení (např. sluchátka) a nastavení zobrazení/zvuku. Položky v nabídce se liší v závislosti na zvolené obrazovce.


  1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU.
  2. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou kategorii.
  3. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou položku.
  4. Stisknutím tlačítka spustíte vybranou položku.