Tisk

Výběr zařízení připojených k televizoru

Chcete-li používat zařízení připojená k televizoru (například přehrávač Blu-ray/DVD) a poté znovu sledovat televizní programy, musíte přepnout vstupní zařízení.

  1. Abyste zvolili připojené zařízení, opakovaně stiskněte tlačítko .

Rada

  • Na televizní vysílání můžete jednoduše přepnout stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání.

Přepnutí z nabídky Home

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte vstupní zdroj z nabídky [Vstupy].