Tisk

Příjem satelitního vysílání (pouze u modelů kompatibilních se satelitem)

Modely kompatibilní se satelitem mají položku [Nastavení satelitu] v nabídce [Nastavení] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení].

Pokud máte nainstalovanou satelitní anténu, můžete po konfiguraci nastavení tuneru sledovat satelitní vysílání. Informace o tom, jak určit typ instalace a naladit satelitní přijímač, najdete v níže uvedených popisech.

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Nastavení kanálů] — [Digitální nastavení] — [Nastavení satelitu] — [Satelitní digitální ladění].

Dostupné možnosti

[Konfigurace antény]
Umožňuje vybrat typ instalace satelitu.
Typ instalace satelitu může být Distribuce jedním kabelem, Pevná anténa nebo DiSEqC.
Distribuce jedním kabelem umožňuje přenos programů do více přijímačů prostřednictvím jediného koaxiálního kabelu. Každý přijímač nebo tuner má přiřazeno jedno uživatelské „pásmo“.
Instalace DiSEqC umožňují připojení k několika satelitním anténám či zařízením LNB, pokud je máte. Vybírat mezi nimi můžete pomocí ovladače televizoru.
Pevná anténa je obvykle nejjednodušším typem instalace, při které existuje pouze jedna satelitní anténa a zařízení LNB.
[Pásmo]
Konfiguruje počet uživatelských pásem přidělených televizoru či tuneru.
[Kmitočtové pásmo]
Upravuje frekvenci uživatelských pásem přidělených televizoru či tuneru.
[Standardní satelit]/[Jiný (Standardní satelit)]
Vyhledává satelitní služby na základě skupiny obecných nastavení. Zobrazené nastavení se liší na základě modelu.
[DiSEqC řízení]
Konfiguruje nastavení ovládání dodatečného satelitního zařízení, jako jsou přepínače satelitních signálů.
[Typ ladění]
Úplné prohledávání: Prohledá všechny dostupné satelitní frekvence.
Prohledávání sítě: Prohledávání na základě předem definovaných parametrů sítě. Pokud některé služby po provedení prohledávání sítě chybí, zkuste úplné prohledávání.
Ruční prohledávání: Umožňuje nastavit frekvenci skenování a další parametry transpondéru.