Tisk

Použití programového průvodce

Můžete rychle najít preferované programy.

  1. Stisknutím tlačítka GUIDE zobrazte digitálního programového průvodce.
  2. Zvolte program, který chcete sledovat.
    Zobrazí se podrobnosti o programu.
  3. Výběrem možnosti [Sledovat] spusťte program.

Přepnutí programového průvodce

Programového průvodce můžete přepnout na možnost [TV výběry] nebo [Guide žánry]. V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici. Programového průvodce můžete přepnout také za účelem zobrazení možnosti [Nahraný seznam titulů] nebo [Seznam časovače] (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB).

  1. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
  2. Vyberte požadovaného programového průvodce nebo seznam.

Používání volitelných funkcí

  1. Když je programový průvodce zobrazen, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte požadovanou položku.