Tisk

Použití televizních služeb interaktivního vysílání

Zobrazení textových informací

Můžete zobrazovat text a informace tvořené textovou grafikou včetně celostátních zpráv, informací o počasí a televizních programů. Informace můžete procházet a ty, které vás zajímají, si zobrazit zadáním čísla.

  1. Stisknutím tlačítka zobrazíte textové informace.

Služba digitálních textových informací

Služba digitálního textu nabízí bohatý obsah s detailní grafikou a obrázky. K dispozici jsou různé funkce, jako jsou odkazy na stránky a snadná navigace. Tuto službu podporuje mnoho poskytovatelů vysílání. (Dostupnost této funkce závisí na modelu/oblasti/zemi.)

Služba digitálních interaktivních aplikací

Služba interaktivních aplikací nabízí digitální text a grafiku vysoké kvality spolu s pokročilými funkcemi. Tuto službu podporují poskytovatelé vysílání. (Dostupnost této funkce závisí na modelu/oblasti/zemi.)

Poznámka

  • Interaktivní služba je k dispozici, pouze pokud ji poskytovatel vysílání poskytuje.
  • Dostupné funkce a obsah obrazovky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli vysílání.
  • Pokud jsou zvoleny titulky a vy spustíte aplikaci digitálního textu pomocí tlačítka , mohou se titulky za určitých okolností přestat zobrazovat. Když aplikaci digitálního textu ukončíte, zobrazování titulků se automaticky obnoví.

Použití služby NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand) a MF (Multi Feed) jsou standardy pro vysílání několika programů ve stejném okamžiku na jednom kanálu.

Standard NVOD poskytuje střídavě několik kopií programu a standard MF umožňuje vybrat požadovaný program z několika programů na jednom kanálu.

  1. Při sledování kanálu NVOD/MF stiskněte tlačítko ACTION MENU.
  2. Zvolte možnost [Dodatečné služby] – požadovaný program.

Poznámka

  • Tato funkce je k dispozici, pokud poskytovatel vysílání službu NVOD/MF poskytuje.