Tisk

Sledování televizoru se dvěma obrazovkami

Pokud chcete sledovat dva zdroje současně, můžete zobrazit obraz ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI a televizní program (vestavěný tuner) na dvou obrazovkách.

Poznámka

 • Funkce [Duální obraz] je k dispozici v Android TV s písmenem C na konci modelového čísla.

Zobrazení na dvou obrazovkách

Chcete-li sledovat dva zdroje, zobrazte zdroj obrazu ze zařízení připojeného přes rozhraní HDMI a pak zobrazte zdroj televizního vysílání (vestavěný tuner).

 1. Zobrazte obrazovku vstupu požadovaného připojeného zařízení.
 2. Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom zvolte možnost [Duální obraz].

Televizor bude přehrávat zvuk zdroje zobrazeného se zeleným rámečkem.

Přepnutí na zvuk druhého zdroje

 1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom zvolte možnost [Přepnout aktivní obrazovku].

Návrat k zobrazení jednoho obrazu

 1. Stiskněte tlačítko ACTION MENU a potom zvolte možnost [Jeden obraz].

Rada

 • Kromě přepínání aktivního obrazu a návratu na jedno zobrazení máte navíc k dispozici následující možnosti v nabídce, která se zobrazí po stisknutí tlačítka ACTION MENU při používání funkce [Duální obraz].
  • Přepnutí vstupu na zařízení HDMI, které chcete zobrazit
  • Změna velikosti obrazu

Poznámka

 • Při sledování satelitních, digitálních nebo analogových kanálů nebo při zobrazování aplikace jako YouTube není funkce [Duální obraz] k dispozici. Přepněte vstup na zdroj HDMI, než stisknete tlačítko ACTION MENU.
 • Jediná kombinace zdrojů, které můžete sledovat na dvou obrazovkách, je televizní program (vestavěný tuner) a zařízení HDMI.