Tisk

Nahrávání jedním stisknutím (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení].

Poznámka

  • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
  1. Během sledování programu, který chcete zaznamenat, stiskněte tlačítko REC.
  2. Na zobrazené obrazovce nastavte čas ukončení nahrávání. Chcete-li nahrávat až do skončení programu, vyberte možnost [Výchozí]. Chcete-li nastavit libovolnou délku (od 1 minuty do 8 hodin), zvolte možnost [Nastaveno uživatelem].

Ruční ukončení nahrávání

  1. Stiskněte tlačítko .
  2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Stop].

Změna času ukončení nahrávání

  1. Stiskněte tlačítko .
  2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Upravit] a změňte čas ukončení nahrávání.

Poznámka

  • U některých programů není možné nahrávání pomocí tlačítka zastavit. Pokud chcete ukončit nahrávání takového programu, stiskněte tlačítko ACTION MENU a poté vyberte možnost Zastavit nahrávání.